Waarom scholen en ouders steeds vaker een IQ test vragen ter ondersteuning van het schooladvies

Heeft u een kind in groep 8? Dan zit u vast ook midden is de fase van middelbare scholen bezoeken en keuzes maken. Waar doet u verstandig aan? Wat is de rol van school hierin en wat kunt u zelf doen? De meeste ouders kunnen zich vinden in de resultaten op de CITO als afspiegeling van het leerniveau van hun kind. Maar wat doe je als je het gevoel hebt dat de CITO geen goede leidraad is voor het presteren van je kind? En wat zijn de mogelijkheden als je moeite hebt het schooladvies te accepteren? Je leest het in deze blog.

Schooladvies
Basisscholen ondersteunen het maken van een goede keuze door een schooladvies te geven. Dit schriftelijke rapport over de schoolse ontwikkeling over de laatste jaren bevat zowel schoolcijfers als observaties van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het schooladvies dienen scholen voor 1 maart schriftelijk te geven en is leidend voor de schoolkeuze.

Eindtoets 
De eindtoets (bijv. Eind CITO), die tussen 15 april en 15 mei wordt afgenomen, is lang leidraad geweest voor het schooladvies maar dient tegenwoordig ter onafhankelijk tweede gegeven. Slechts wanneer de eindtoets aanzienlijk beter is gemaakt dan het gegeven schooladvies, zal deze aangepast worden.

IQ test fundeert schooladvies
Gezien het gewicht dat aan een schooladvies hangt is het niet verwonderlijk dat steeds meer ouders en scholen beroepen op een IQ-test ter ondersteuning van het schooladvies (AD 15-01-2016). Scholen willen bij twijfel toch voor 1 maart al een gefundeerd advies geven. Ook u als ouder wilt graag een advies dat goed onderbouwd is, zeker als er twijfel is.
Gegevens die vóór het afgegeven schooladvies bekend zijn, kunnen worden meegenomen in het adviesrapport. Hierna is een IQ test ‘slechts’, net als de eindtoets, een onafhankelijk tweede gegeven.

NIO of WISC?
Diverse testbureaus zien hun aanvragen voor IQ tests groeien in deze periode van het schooljaar. Zowel voor klassikale afnames als individuele aanvragen.

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) is een veelgebruikt instrument dat een indruk geeft van de intelligentie (wat uw kind in huis heeft) en geschikt is om een advies over het schoolniveau te ondersteunen. Deze test wordt ook wel door scholen ingezet als alternatief voor de CITO eindtoets. De NIO wordt meestal klassikaal afgenomen en geeft informatie over de algemene prestaties.

Een ander veelgebruikte test voor intelligentieonderzoek is de WISC. Dit is een uitgebreidere test die individueel wordt afgenomen door een orthopedagoog of psycholoog. Deze observeert tijdens de test o.a. de aanpak, concentratie, omgang met foutjes en het werktempo. Door de testscores aan de observatie te verbinden, kan een preciezer advies gegeven worden over het leerniveau, de leeraanpak en eventuele ondersteuning.

Zoekt u meer informatie over welke intelligentietest voor uw kind geschikt is, of wilt u een IQ test voor uw kind, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Bij PsychoWijs vinden we het belangrijk om deskundige adviezen te geven zonder dat u hier lang op hoeft te wachten. Daarom komen we als eerste in Utrecht met ‘IQ IN 1 DAG’. Dit is een intelligentietest (WISC), rapport en adviesgesprek in 1 dag. Zo weet u snel waar u aan toe bent.

Maar we doen meer dan alleen IQ onderzoeken. Zo bieden wij ook laagdrempelige ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen zoals faalangst.

Meer informatie of aanmelden? 
Bel ons gerust voor meer informatie op ons telefoonnummer: 06-44660011, of stuur ons een mail via ons contactformulier. We staan u graag vrijblijvend te woord. Ook kunt u bij ons een kennismakingsgesprek aanvragen, het eerste gesprek is bij ons altijd gratis.

Meer informatie over de aanmelding voor voortgezet onderwijs in Utrecht

Meer informatie over de regelgeving rondom schooladvies en de eindtoets

Leave your comment